Konsultacje społeczne

Konsultacje dotyczące statutu i ordynacji Rady Młodzieży

 Na uwagi czekamy do 10 stycznia 2022 roku    ORDYNACJA WYBORCZA DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM   § 1. Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.   § 2...

Konsultacja zakończona

01.01.2022 - 10.01.2022

Test