Czy jesteś za zakazem używania fajerwerków w miejscach publicznych w związku z witaniem Nowego Roku?

Ikonka zegara Konsultacje trwają
od 05.01.2024 do 12.01.2024

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest dotarcie do jak największej grupy mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego, w celu poznania ich opinii dotyczącej używania fajerwerków podczas witania Nowego Roku w miejscach publicznych

Jednostka odpowiedzialna

Referat Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego

Podstawa prawna

UCHWAŁA NR XXII/159/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

Kto może wziąć udział?

Pełnoletni mieszkańcy Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadzone będą przez formularz konsultacji aplikacji e-konsultacje.

Opis konsultacji

Mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego mają podzielone zdania na temat organizowanych w mieście pokazów sztucznych ogni z okazji Sylwestra. Zwolennicy tego sposobu świętowania mówią o tradycji i wartości widowiskowej wydarzenia, natomiat przeciwnicy wskazują negatywny wpływ wybuchów i efektów świetlnych na zdrowie i samopoczucie zwierząt domowych i dzikich. Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji, aby poznać zdanie mieszkańców dotyczące poruszanego problemu.

 

Ikonka zegara

Konsultacje trwają
od 05.01.2024 do 12.01.2024


Ikonka zegara

Konsultacje trwają
od 05.01.2024
do 12.01.2024


Ikonka markera goggle maps

Zobacz na mapie


Podziel się